Leverantör: Slaktanmälan

Anmälan av djur till slakt

Hos oss kan du anmäla dina slaktdjur via telefon, mejl eller digitalt via vår portal. Det är viktigt att se över märkningen av dina slaktdjur innan slaktanmälan sker. Din slaktanmälan är grunden för vår planering av slakt, transport och avräkning. Var noggrann med att det är korrekt informationen du fyller i.

Här hittar du samtliga kontaktuppgifter för anmälan av djur till slakt.

Vi köper och slaktar djur som är födda och uppvuxna i Sverige. Vi följer alltid svensk djurskyddslagstiftning. 
För att vara leverantör till Nyhléns Hugosons behöver du uppfylla vissa krav. Du som leverantör signerar en djurägarförsäkran innan upphämtning av dina djur. Ta del av vår djurförsäkran här.
Villkoren för slakt varierar beroende på djurslag. Nedan kan du ta del av villkor för respektive djurslag. 


Nöt


Märkning 
Kalvar ska vara märkta med en originalbricka i båda öronen senast 20 dagar efter födelsen. Om kalven lämnar anläggningen där den är född inom 20 dagar efter födelsen måste du märka den i båda öronen innan transporten. Kalvar som föds på beten ska du märka med den anläggningens registreringsnummer där mamman hålls den största delen av tiden.

- Minst ett förpräglat märke med både SE- och ID-nummer på båda sidorna av märket.

- Märkta i båda öronen med gula originalbrickor. På originalbrickan står landsbeteckningen för Sverige (SE), födelseanläggningens registreringsnummer, individnummer och kontrollsiffra.
- Märkta med en godkänd elektronisk öronbricka i ett av öronen. Djurets andra öra ska då märkas med en vanlig öronbricka.
- Djur som du köper in ska du inte märka om, de ska behålla sin märkning.

Det är viktigt att märkningen av djur är korrekt. Omärkta djur får inte transporteras och riskerar att bli helkasserade av veterinär på slakteriet på grund av otillfredsställande märkning. 

God slakthygien 
I EU:s hygienregler för kött ställs hårda krav på att djuren ska vara rena vid slakt. En god slakthygien är en förutsättning för en hög livsmedelssäkerhet. En god slakthygien kräver att djuren är rena. Risken för spridning av zoonoser kan då minimeras. En zoonos är en sjukdom som kan smitta från djur till människor. Ett exempel på zoonoser som kan spridas via gödselföroreningar på nöt-kreatur är VTEC/EHEC.
Läs gärna mer om de olika bedömningskategorierna här


Gris


Grisarna ska vara märkta med en öronbricka eller en tatuering som Jordbruksverket har godkänt.

Öronbrickorna ska ha landsbeteckningen för Sverige (SE) och födelseanläggningens registreringsnummer. Det är frivilligt med individnummer. Öronbrickorna ska sitta säkert under djurets livstid. Du får inte ta bort, ändra eller göra brickorna oläsliga. Om en gris skulle tappa en öronbricka ska du så snart som möjligt märka om den med en ersättningsbricka.

Tatueringen ska innehålla landsbeteckningen för Sverige (SE) och födelseanläggningens registreringsnummer. Rekommendationen är att tatueringen ska sitta på bogen eller halsen. Märkningen behöver vara läsbar under djurets hela livstid.

Djur som du köper in ska du inte märka om, de ska behålla sin märkning.


Häst


Vi slaktar hästar som är svenskfödda och uppfödda i Sverige. Hästen behöver ha ett originalpass. Inga passkopior är godkända om hästen skall användas som livsmedel. Hästar utan originalpass avlivas av Svensk Lantbrukstjänst.

För att du ska kunna skicka en häst till slakt måste den bland annat vara frisk, ren och id‑märkt. Detta behöver du intyga för slakteriet minst 24 timmar innan hästen kommer fram till slakteriet.

Hästen måste även uppfylla följande kriterier för att få slaktas:

  • Hästen får inte vara behandlad med läkemedel vars karenstid inte har gått ut. Det innebär att hästen inte kan avlivas med hjälp av sömnmedel eller få lugnande medel före avlivningen.
  • Hästägaren måste ha ett giltigt hästpass som visar att hästen får slaktas för att bli livsmedel. Passet ska följa med hästen till slakteriet.
  • Hästen måste vara i så gott skick att den kan godkännas som livsmedel. Slakteriets veterinär kontrollerar hästens skick.

Hästpasset avgör vilka alternativ du har att välja på. Du kan bara slakta din häst för att bli livsmedel om den har ett giltigt pass, som visar att hästen inte är borttagen ur livsmedelskedja eller är behandlad med läkemedel som förhindrar slakt.

Tänk på detta redan då du köper en häst, och kontrollera passet i samband med köpet.


Får, lamm & get


Djuret ska märkas med originalbrickor. När du märker dina djur får du bara använda öronbrickor och utrustning som Jordbruksverket har godkänt.

Det finns fyra typer av godkända öronbrickor för får och getter:

  • öronbricka av flaggtyp
  • rund öronbricka
  • öronbricka av bygeltyp i metall eller plast
  • elektronisk öronbricka.

- Får och getter ska vara märkta på olika sätt beroende på hur länge de är avsedda att leva. Djur som du köper in ska du inte märka om, de ska behålla sin märkning. Får och getter ska vara märkta senast 6 månader efter födelsen med minst en öronbricka om de är avsedda att leva högst 12 månader, om de är avsedda att leva i mer än 12 månader ska de vara märkta med två öronbrickor. Djur som föds och flyttas från din anläggning ska alltid vara märkta innan du flyttar de.

Både du som lämnar djur och den person som tar emot dem är ansvariga för att märkningen är rätt.

Kontrakt Lamm 2024


Källa: Jordbruksverket