Om oss: Norrländskt

Det finns många goda skäl att välja det lokala alternativet. En del gör det för djurens skull, andra för att det gynnar den egna bygden. Några väljer norrländskt för att det helt enkelt smakar bättre. Dessutom är det ju ett hållbart val som bidrar till minskad klimatpåverkan.

I samarbete med norrländska bönder

Vi har ett nära samarbete med bönder runt om i Norrland för att värna om den lokala matproduktionen. Vi strävar alltid efter att använda så stor del norrländska råvaror som möjligt i våra produkter. Därför köper vi in djur från Norrland till våra slakterier, där köttet tas om hand av våra skickliga styckare. Många köper redan idag norrländskt kött, men vi skulle kunna bli långt fler. Det finns många goda skäl att välja lokalt.

Ett öppet norrländskt landskap

Vårt öppna, betade landskap är inte bara vackert att se på, det är också en förutsättning för att många växter, fåglar och insekter ska kunna leva här. När du väljer lokalproducerat kött är du med och bevarar den biologiska mångfalden, som gör att vi kan fortsätta njuta av det norrländska skafferiet.

En levande landsbygd

Ett hållbart jordbruk är grunden för den norrländska matproduktionen. När vi minimerar miljöpåverkan skapar vi förutsättningar för en levande landsbygd där människor vill bo, bönder kan verka och djuren mår bra. Därför är lokalproducerat kött så mycket mer än en bra råvara, det är ett val som kan göra nytta för hela Norrland.

Friska norrländska djur

Sverige har en lång tradition av god djurhållning. När djuren får leva i samklang med naturen får vi både gladare och friskare djur. Vi är noga med att de bönder vi jobbar tillsammans med delar vår syn på god djuromsorg. Lokalproducerat kött kommer från djur som är uppfödda nära dig av stolta norrländska bönder.

Det smakar gott när det kommer från Norrland

Vi skulle kunna hävda att norrländskt kött är det finaste som finns att få tag på. Och många skulle säkert hålla med. Att välja lokalproducerat kött handlar om att göra ett val som känns bra i magen, och som vi vet gynnar djur, människor och natur i vårt närområde. Då kan vi vara ganska säkra på att det också smakar bättre.

Lär känna våra norrländska bönder
Djuren, miljön och smaken är alla vinnare när du väljer norrländskt kött. För att gynna den norrländska matproduktionen driver vi tillsammans med fem av våra bönder en kampanj för att få fler att välja norrländskt.
Klicka här för att läsa mer.