Kontakta oss: Visselblåsarfunktion

Nyhléns Hugosons har en visselblåsarfunktion för att snabbt fånga upp missförhållanden som allvarligt kan skada Nyhléns Hugosons verksamhet eller medarbetare. Mer information om vår visselblåsarfunktion hittar du nedan.

Vi på Nyhléns Hugosons är måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt, och i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden har vi inrättat en visselblåsarlösning. Skyddet omfattar anställda men även andra som har en relation till företaget exempelvis konsulter, leverantörer och tidigare anställda.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga överträdelser, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning samt ärenden som kan vara av ett allmänintresse att de uppmärksammas. Exempel på missförhållande av allmänintresse är kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, jäv, missbruk av allmänna medel eller allmänt oetiska ageranden. Den som rapporterar måste själv ha skälig anledning att tro att informationen om missförhållandet är sann.

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en kanal där händelser eller förhållanden ska kunna anmälas utan att uppgiftslämnaren ska känna rädsla för repressalier såsom uppsägning, degradering eller diskriminering. Vår förhoppning är att missförhållanden snabbt kan uppmärksammas och åtgärdas innan de underliggande orsakerna växer.

Hos oss kan visselblåsning göras skriftligt, muntligt eller via ett fysiskt möte. Du som gör en anmälan väljer om du vill vara öppen med din identitet eller om du vill vara helt anonym.

För att göra en anmälan går du in på vår externa webbplats här och fyller i ett formulär med relevant information.

För att vara anonym måste du använda den externa webbplatsen eller skicka ett fysiskt brev. Vill du göra en anmälan via brev, telefon eller via ett fysiskt möte använder du uppgifterna nedan:

Telefon
Ring 0920-77460

Personligt möte
Ring 0920-77460 om du vill boka ett personligt möte

Brev
”Visselblåsningen”
Nyhléns Hugosons
Box 921
971 28 Luleå