Leverantör: Livdjur

Förmedling av livdjur


Tillsammans med våra bönder skapar vi förutsättningar för ett levande och hållbart Norrland. Norrländska nötkreatur och lamm betar och bidrar till biologisk mångfald, vilket är ett av de viktigaste fokusområdena inom hållbar utveckling. Ängar och betesmarker rymmer en oerhört rik biologisk mångfald och genom att beta dessa marker bidrar köttproduktionen till en miljömässig hållbarhet.

Det är viktigt för oss att vårda relationen med våra leverantörer och vara en stabil affärspartner. Som ett led i detta erbjuder vi en välfungerande livdjursförmedling av kalv och storboskap för den lokala marknaden i Norrland, för såväl befintliga som nya leverantörer. Varje år förmedlar vi ett stort antal djur via vår livdjursförmedling.

Läs mer om: 
Regler för kalvförmedling
Avtalsvillkor livdjurskrediter
Aktuella räntesatser     Nytt från 1/12 2022


Kontakta gärna oss för mer information.