Leverantör: Djurtransport

Våra djurtransportörer


Vi är noga med att de transportörer vi jobbar tillsammans med delar vår syn på god djuromsorg. Djurskydd är och har alltid varit viktigt för oss i alla led, från uppfödning till transport och hantering på slakteri. Detta är en viktig del för en hållbar verksamhet och för att kunder och konsumenter ska känna förtroende för våra produkter. Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar, vilket också motiverar vårt val av ursprung oavsett djurslag.

För att transportera djur krävs särskild kompetens och enligt lag måste föraren ha ett kompetensbevis. Föraren behöver vara registrerad hos Jordbruksverket och inneha ett transportörs­tillstånd för att få utöva detta yrke. 

Vi har ett nära samarbete med två professionella lokala djurtransportörer, som uppfyller alla krav. I norra Norrland samarbetar vi med Lundmans Djurtransport och i södra Norrland med Lits Djurservice. Med sin långa erfarenhet och med högsta omsorg transporterar de djur till våra slakterier på bästa sätt. 


Foto: Julia Björnfot