Milafo Lantbruk

På gården i Häbbersfors utanför Kåge driver Mikael och Carina Forslund Milafo Lantbruk, med både mjölkdjur och slaktdjur.

Starkt lokalt engagemang på Milafo gård

På Milafo Lantbruk i Häbbersfors utanför Kåge är det sunt bondförnuft som råder. Hållbarhet är ingen nymodighet utan en självklarhet, djuren ska må bra och det bästa är när så mycket som möjligt produceras lokalt.

Gården har anor ända tillbaka till 1755 när den byggdes av Mikael Forslunds förfäder. Hur många generationer det handlar om har han inte räknat på, men helt klart är att lantbrukargenen är stark. Bonde var en ganska given yrkesbana, även om slakterichaufför också lockade honom som barn. Ända sedan Mikael tog över verksamheten har det funnits en övertygelse om att den hela tiden måste utvecklas. – Man måste följa med i de snabba förändringar som sker i omvärlden idag. Det är utmanande, men gör det också fruktansvärt intressant! menar Mikael.

Sedan 2005 driver han gården tillsammans med hustrun Carina och de tre barnen som alla är anställda på gården. Här finns både mjölkdjur och slaktdjur. Efter att Mikael hamnade i vägen för en stridslysten ungtjur 2004 finns det idag enbart stutar och mjölkkor på gården. 130 mjölkkor och runt 200 ungdjur.

Foder är en nyckel till djurhälsa och bra kött. Det är viktigt att kalven växer och mår bra från dag ett, menar Mikael. Till gården hör 225 hektar vall och bete, och spannmålsodling på 125 hektar som kommer djuren tillgodo. Djuren går på utebete större delen av sommaren och går in när vädret blir sämre framåt oktober. Det är bra för både jorden och djuren, menar Mikael.

Att ta tillvara på de goda förutsättningar som finns för norrländsk livsmedelsproduktion är en hjärtefråga. – Det finns en hel del som jobbar emot oss, som kyla, snö och en kort vegetationsperiod, men också stora fördelar med öppna landskap och midnattssolen som gör att gräset växer bra och blir extra näringsrikt. Vi behöver bli mer självförsörjande här uppe. Norrländsk matproduktion är något jag verkligen brinner för och har trott på i hela mitt liv, säger Mikael.

Det lokala engagemanget märks på flera plan. – Här i närheten har vi både ett litet mejeri som blivit framgångsrika med sina ostar, och en gruva som bryter guldmalm. Vi hjälper dem med snöröjning, växtodling och maskinarbeten. Milafo gård är också engagerad i Bonden i skolan och hade – innan coronapandemin satte tillfälligt stopp – många skolor på studiebesök och kosläpp nästan varje år. – Det är jättetrevligt och känns viktigt att visa barnen hur djuren ser ut och hur det funkar i verkligheten, säger Carina Forslund. Vi hoppas snart kunna bjuda in till kosläpp igen.

Mikael ser stor utvecklingspotential för gården men också en fortsatt kamp för lönsamheten. Han har en önskan om att man vågade lita mer till det sunda bondförnuftet och mindre till checklistor och regler. Även om engagemanget för jordbruket fortfarande är starkt, ser han gärna att den yngre generationen snart tar vid. – Man ska inte vara chef för länge, det är bättre att ungdomen som ska ta över får börja tänka. Är de kloka så lyssnar de lite på de gamla!