21 oktober, 2019 Årets Hållbarhetspris till Alviksgården

Vid prisutdelningen av Luleå Business Awards 18 oktober vann Mikael & Anne Hugoson ”Årets Hållbarhetspris” för arbetet med Alviksgården. 

Mikael Hugosson är ägare av Alviksgården och är också störste ägare och ordförande i Nyhléns Hugosons Chark AB:
– Det är jätteroligt, för alla i företaget, att vi vann det här fina priset. Vi har haft den inriktningen sedan lång tid tillbaka; att vi jobbar med naturen och för grisarnas bästa. När man gör så, då kan man kombinera det som är miljömässigt rätt med djurens bästa och dessutom få ett bra ekonomiskt resultat av investeringarna, säger Mikael Hugoson.

Under 2018 färdigställdes ett nytt modernt grisstall på Alviksgården. En biogasanläggning uppfördes här redan år 2000 som en av de första i Sverige. Den tar emot slakteriavfall som sedan omvandlas till el. Från biogasanläggningen utvinns även en stor mängd biogödsel som sprids till omkringliggande åkermark och på så sätt bidrar gården till att sluta det biologiska kretsloppet.

På Alviksgården finns också en ny flispanna som producerar värme. Den eldas med massaved från de närliggande skogarna. Biogasanläggningen och flispannan tillsammans gör att Alviksgården är helt självförsörjande på värme och till stor del på elström.

Motiveringen till priset lyder: ” Naturen i fokus och med djurens bästa framförallt. Alviksgården har jobbat med hållbarhetstänk under 40 år i Norrbotten. Förutom en god djurhållning har företaget satsat på en egen biogasanläggning och är helt självförsörjande på energi. Biogödsel ger näring åt de egna markerna som i sin tur producerar foder åt djuren. Den här företagaren var tidigt ute med hållbarhetsfokus och har målmedvetet och engagerat fått till ett helhetstänk för det lokalproducerade”

 

Facebook Email

« Tillbaka till nyheter