Leverantör: Återtag

Återtag av kött

När du gör ett återtag av kött behöver du fylla i en återtagslapp med en arbetsorder som ska skickas med djurtransporten till slakteriet.

  • Återtagssedel för kött laddar du ner här (den skall följa med till slakteriet).
  • Återtagsmärken beställer du genom att ladda ner här eller direkt via ett mail till oss.
    Fyll i SE nr, namn & adress samt hur många märken ni behöver för återtag skinn resp. kött och skicka till anmalan@hugosons.se


Nötstyckning


Konsumentpackat:
Färsen mals, packas i 800 grams förpackning och vakuumförpackas.
Varje stek delad i 2-3 bitar och vakuumförpackas. Köttet är uppmärkt med namn och vikt.
Här laddar du ner återtagsblankett för konsumentpackat nötkött.

Ordinarie styckning:
Hela stekar som vakuumförpackas. Färsen tärnas (ej mald) i vakuumförpackningar med 5-6 kg i. Köttet är uppmärkt med namn och vikt.

Specialstyckning:
Styckning mot specifikt önskemål. Debiteras med en extrakostnad på 75 öre/kg.
Färsen mals eller tärnas i 5-6 kg förpackning.


Grisstyckning


Ordinarie styckning:
Hela stekar allt förpackat i kartong och insatspåse.


Lammstyckning


Ordinarie styckning:
Lammfiol (stek med bäckenben, rörben och lägg), Lammsadeln hel, sågade lammkotletter (från lammsadelns slut till atlaskotan), Lammbog med ben och Lammbringa.
Förpackat i kartong och insatspåse. Ingen malning till färs utförs på lamm.

Lamm skall vara märkt med grönt återtagsmärke i ett öra (åter kött). Leverantören ansvarar för att lammen är korrekt märkt med återtagsmärke.


Fårstyckning


Ordinarie styckning:
Detsamma som lamm ovan med undantaget att fåret är klyvt så sadeln saknas och blir kotletter istället. Önskas benfritt istället kan detta tillhandahållas mot en extrakostnad på 75 öre/kg.
Förpackat i kartong och insatspåse. Ingen malning av färs utförs på får.


Prislista 


Djurslag Slaktkostnad Ordinarie styckning Malning/tärning Specialstyckning Konsumentpackat
Gris 7,00 5,50 Tillhandahålls ej Tillhandahålls ej Tillhandahålls ej
Nöt 8,00 7,00 2,00 0,75 5,50
Lamm/får 300 kr/st 135 kr/st Tillhandahålls ej 0,75 Tillhandahålls ej
Get/killing 300 kr/st 135 kr/st Tillhandahålls ej Tillhandahålls ej Tillhandahålls ej

Alla ovanstående priser debiteras mot faktisk slaktvikt.


Frakt 


Utförs till utlämningsställen, se återtagsblankett för ordinarie utlämningsställen. Vid hämtning (ej styckat) direkt hos slakteri debiteras ingen fraktkostnad.

Djurslag Frakt till utlämningsställe Frakt till annan plats 
Gris 2,20 5,20
Nöt 1,80 4,80
Lamm/får/get 3,50 6,50

Alla ovanstående priser debiteras mot faktisk slaktvikt.

*Om det finns önskemål att leverera till annan plats än utlämningsstället debiteras annat pris, se ovan prislista.
Nyhléns Hugosons har rätt att neka att leverera till önskad plats om det inte finns möjlighet att köra dit.


Läs mer om regler och kostnader här.


Skinn


När du gör ett återtag på skinn eller hud behöver du fylla i en följesedel där det framgår vart skinnen ska skickas för beredning följa med djurtransporten till slakteriet.

Lammskinn - 195 kr/st
Skinn som av olika anledningar går sönder i slakten ersätts med likvärdigt skinn om leverantören önskar. Sönderdragna skinn för lamm under 14 kg:s slaktvikt eller skinn från magra lamm ersätts ej.
Utebliven försäljningsintäkt för trasiga skinn ersätts ej.
Leverantören ansvarar för att lammen är korrekt märkt med återtagsmärke (rött åter skinn) samt bifogad återtagssedel till den skinnberedare som skinnen skall skickas vidare till.

Nötskinn - 750 kr/st
Dessa priser inkluderar transportkostnaden till Donnia och Tranås skinnberederi.

Beredningskostnaden fakturerar respektive skinnberederi direkt till djurägaren.
Prisuppgift: se deras hemsida

Beställning av följesedel för skinn som skall till Donnia skinn AB

Beställning av följesedel för skinn som skall till Tranås skinnberederi AB