Om oss: Kvalitet

Nyhléns Hugosons är det norrländska alternativet inom kött och chark. Hög kvalitet i alla delar av produktionen och ett sunt miljötänk har sedan starten 1975 varit två grundpelare i företaget.

Köttkvalitet

Vi kan vara stolta över vårt kött. Svensk djurhälsa är erkänt mycket god. Till viss del beror det på vårt svala klimat och på att vi har en liten mängd djur som är utspridda på en stor yta. Detta gäller inte minst här i Norrland. Men framför allt beror det på noggrann kontroll. Vi har klok avel, bra djuruppfödning och världens strängaste djurskyddslagar. 

Kvalitetspolicy

Nyhléns Hugosons kvalitetspolicy kan sammanfattas i ordet KVALITET

Kunden är alltid i fokus för oss och vi har en nära dialog med dem för
att uppfylla och överträffa deras förväntningar och krav.

Vårt fokus är att vara det ledande norrländska kött- & charkföretaget
och vi arbetar i enlighet med de lagar och krav som berör vår verksamhet.

Ansvar och kompetens liksom våra värdeord affärsmässig, delaktig
och stolt ska genomsyra vårt arbete i alla led.

Ledning och medarbetare arbetar kontinuerligt med att utveckla vår
policy samt våra mål och processer.

I vår verksamhet är respekten för miljö, hälsa och djuromsorg central
liksom ett nära samarbete med våra norrländska bönder.

Transparens och kommunikation är viktigt för oss såväl internt som
externt.

En målsättning är att alltid utveckla produkter med hög kvalitet och
livsmedelsäkerhet.

Tillsammans jobbar vi för ständiga förbättringar.

Ladda ner vår kvalitetspolicy här

 

Hållbarhet

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning här


Svenska sojadialogen

Bakom Sojadialogen står svenska jordbruksproducenter, foderföretag, matproducenter och
handelsföretag i hela kedjan från jord till bord samt Världsnaturfonden/WWF.
Genom ansvarstagandet vill deltagarna bidra till utvecklingen av efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja.

Genom åtagande i Svenska Sojadialogen har Nyhléns Hugosons Chark AB och de andra deltagarna förbundit sig till att säkerställa att 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen ska vara ansvarsfullt producerad. Med ansvarsfullt producerad soja menar vi tredjepartcertifierad soja enligt RTRS eller ProTerras standarder som inte tillåter bland annat skogsskövling och annan förstörelse i känsliga naturområden, tvångsarbete samt barnarbete.

Ladda ner Försäkran - Svenska sojadialogen - Nyhléns Hugosons Chark AB här